ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK w sprawie prowadzonego postępowania w przedmiocie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr 12/2018 z dnia 31.11.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn:”Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Konin, na działkach o nr ewid. 335/2 i 338/4 obręb Konin, gm. Lwówek, powiat nowotomyski”

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-13 11:54:53 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 13 sierpnia 2020 r.
RG.6220.15.2020.KK
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m,
 że w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr 12/2018 z dnia 31.11.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn:”Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Konin, na działkach o nr ewid. 335/2 i 338/4 obręb Konin, gm. Lwówek, powiat nowotomyski”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii nr: WOO-IV.4220.786.2020.MDK.4 z dnia 11.08.2020 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00, wt – pt 7.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 61 44 14 024 wew. 34.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 - dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia, który wyznacza się na 13.08.2020 r.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konin.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-13 11:54:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-13 11:54:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13 11:54:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony