ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa na działce nr ewid. 8/2 obręb Krzywy Las, gm. Lwówek.

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-13 10:17:39 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 12 sierpnia 2020 r.
RG.6220.31.2019.KK
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 29.07.2019 r. i uzupełnieniem do wniosku z dnia 02.09.2019 r. Pana Bartosza Jeszke, będącego pełnomocnikiem Pana Adriana Kandulskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa na działce nr ewid. 8/2 obręb Krzywy Las, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
zawiadamia strony postępowania
że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego. Powyższe podyktowane jest uwagami mieszkańców m. Krzywy Las, gm. Lwówek oraz m. Grudna, gm. Miedzichowo,  co do zebranego materiału dowodowego ww. sprawie.
 
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 11 września 2020 r.
 
W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postepowania zgodnie z art. 10 kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek w godz. urzędowania tj. pon. 800 – 1600 wt – pt 730 - 1530, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – nr te. 61 44 14 024 wew. 34
 
Zgodnie z art. 49 kpa – zawiadomienie zastanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, sołectwa Krzywy Las oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publicznego ogłoszenia: 13.08.2020 r.
 
Zgodnie z art. 37 § 1kpa,  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-13 10:17:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-13 10:17:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13 10:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony