ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie obwieszczenie przedłużenie terminu LINIE MD

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-26 15:03:04 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 26 lutego 2020 r.
RG.6220.39.2019.KK
 
Obwieszczenie – zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
 
Działając na podstawie art. 36 § 1, 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 15.10.2019 r. Pana Daniela Danielewskiego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRO-GEO Daniel Danielewski, Dąbrowa ul. Krótka 6, 62-070 Dopiewo, będącego pełnomocnikiem Kopalnia Kruszywa Naturalnego „DĄBROWA MD” – TRANSPORT Michał Dolata, Dąbrowa ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 30.10.2019 r. (data otrzymania: 04.11.2019 r. ), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego LINIE MD realizowanego na działkach nr 303/3 oraz 303/4 obręb Linie, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu na oczekiwanie na ostateczne stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia środowiskowego sporządzonego  raportu oddziaływania  środowisko ww. przedsięwzięcia.
 
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 26 marca 2020 r.
 
W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postępowania zgodnie z art. 10 kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek w godz. urzędowania tj. pon. 8.00-16.00 wt-pt 7.30-15.30, p. II pok. nr 18
 
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zastanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, sołectwa Linie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Zgodnie z art. 37 § 1kpa,  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
Burmistrz miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-26 15:03:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-26 15:03:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-26 15:03:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony