ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie – zawiadomienie - RG.6220.38.2019.KK

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-02 12:01:38 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                             Lwówek, dnia 27 listopada 2019 r.
RG.6220.38.2019.KK
 
Obwieszczenie – zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
 
Działając na podstawie art. 36 § 1, 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 11.10.2019 r. Pana Krzysztofa Tomkiewicza Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. będącego pełnomocnikiem EKO-EN 4 Sp. z o. o. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, co do potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 20 grudnia 2019 r.
W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postępowania zgodnie z art. 10 kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek w godz. urzędowania tj. pon. 8.00-16.00 wt-pt 7.30-15.30
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zastanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, sołectwa Zgierzynka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publicznego ogłoszenia: 27.11.2019 r.
 
Zgodnie z art. 37 § 1kpa,  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-02 12:01:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-02 12:01:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-02 12:01:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony