ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o opinii RZGW - brak ooś (sygnatura RG.6220.38.2019.KK)

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-08 12:30:27 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 08 listopada2019 r.
RG.6220.38.2019.KK
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. J.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
 że w toku postępowania screeninigowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 47 obręb Zgierzynka, gm. Lwówek, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinią nr PO.ZZŚ.4.435.500.1.2019.ML z dnia 05.11.2019 r. wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.           
Z treścią opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. I pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00, wt – pt 7.30-15.30
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.
 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz miejscu inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwa Zgierzynka, gm. Lwówek.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-08 12:30:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-08 12:30:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08 12:30:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony