ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie udział społeczeństwa 6220_39_2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-07 15:05:09 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 07 listopada 2019 r.
RG.6220.39.2019.KK
 
 
Obwieszczenie – zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 15.10.2019 r. tut. Urząd otrzymał wniosek Pana Daniela Danielewskiego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRO-GEO Daniel Danielewski, Dąbrowa ul. Krótka 6, 62-070 Dopiewo, będącego pełnomocnikiem Kopalnia Kruszywa Naturalnego „DĄBROWA MD” – TRANSPORT Michał Dolata, Dąbrowa ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa oraz uzupełnienie do wniosku z dnia 30.10.2019 r. (data otrzymania: 04.11.2019 r. ), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego LINIE MD realizowanego na działkach nr 303/3 oraz 303/4 obręb Linie, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
 
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do których tut. Organ pismem nr RG.6220.39.2019.KK z dnia 07.11.2019 r. wystąpił o dokonanie uzgodnienia środowiskowego przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.  
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 12.11.2019 r. do 04.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, p. I, pok. Nr 13, w godz. urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 16.00 wtorek – piątek od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone prze Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.    
 
             
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-07 15:05:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-07 15:05:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-07 15:05:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony