ˆ

Informacje o środowisku

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-02 15:12:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-02 15:12:51 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                             Lwówek, dnia 2 marca 2018 r.
RG.6220.01.05.2018.KK
 
 
Zawiadomienie
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, działając na podstawie art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 15.01.2018 r. wpłynął wniosek Pana  Mariusza Kierzkowskiego PPUH Pasz Konspol Sp. z o. o. Gierłatowo 21, 62-330 Nekla, będącego pełnomocnikiem PPUH Pasz Konspol Sp. z o. o. Gierłatowo 21, 62-330 Nekla,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie Fermy drobiu w miejscowości Grońsko o 2 kurniki. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o nr ewid. 57/22 w miejscowości Grońsko gm. Lwówek,  powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
 
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do których tut. Organ pismem nr RG.6220.01.04.2018.KK z dnia 02.03.2018 r. wystąpił o dokonanie uzgodnienia środowiskowego przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.  
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 05.03.2018 r. do 26.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, p. I, pok. Nr 13, w godz. urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 16.00 wtorek – piątek od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone prze Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.    
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania
  2. Www.bip.lwowek.com.pl 
               
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Pędziwiatr Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Kawała Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 15:12:47
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2018-03-02 15:12:51
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2018-03-02 15:12:51
Artykuł był wyświetlony: 103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu