ˆ

Informacje o środowisku

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym dz. nr ewid. 369, 407 w miejscowości Zgierzynka

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-06 15:20:57 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-06 15:20:59 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 6 lutego 2018 r.
RG.6220.27.13.2016/2018.KK
 
Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia
o zebranym materiale dowodowym
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z prowadzonym na wniosek Michał Figlarz Eko-Fig, ul. Gen. Sikorskiego 16, 64-400 Międzychód, będącego pełnomocnikiem Rutkowscy S.C. Dorota i Roma Rutkowskie, Wielowieś ul. Św. Rocha 11, 64-320 Buk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na dz. nr ewid. 369, 407 w miejscowości Zgierzynka, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
 
zawiadamia strony postępowania
 
o wydanym w dniu 6 lutego 2018 r. zawiadomieniu o zebranym materiale dowodowym w w/w postępowaniu administracyjnym.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. 
W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją w/w sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. I, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania tj. pon. 8.00-16.00 wt-pt 7.30-15.30, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Pędziwiatr Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Kawała Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 15:20:57
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 15:20:59
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 15:20:59
Artykuł był wyświetlony: 94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu