ˆ

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 346/2 obręb Józefowo i dz. nr ewid. 932 obręb Lwówek, gm. Lwówek

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-09 14:33:31 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 9 kwietnia 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla dz. nr ewid. 346/2 obręb Józefowo i dz. nr ewid. 932 obręb Lwówek, gm. Lwówek
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/278/2018 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 346/2 obręb Józefowo i dz. nr ewid. 932 obręb Lwówek, gm. Lwówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 kwietnia 2019 r. do 8 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 (salka obrad nr 9, p. I). Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w pon. 8:00 – 16:00, wt.-pt. 7:30 – 15:30. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.lwowek.com.pl/
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 r.
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, na adres Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, e‑mail: , w terminie do dnia 22 maja 2019 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek.
                                                                                                
 
                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
                                                                                    /-/ Piotr Długosz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Kawała Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 14:33:28
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2019-04-09 14:33:31
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 08:40:38
Artykuł był wyświetlony: 34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu