ˆ

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-13 10:09:23 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 12 marca 2019 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30, 935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, obręb Lwówek, gmina Lwówek
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lwówku Uchwały Nr XXXIV/203/2017 w dniu 06 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30, 935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, obręb Lwówek, gmina Lwówek.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.  
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu oraz uwagi i wnioski do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, w terminie do dnia 03 kwietnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, na adres Urzędu  Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, e-mail: ">'); // --> urzą , w terminie do dnia 03 kwietnia 2019 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-03-12
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Kawała Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 10:09:19
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 10:09:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 11:23:15
Artykuł był wyświetlony: 34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu