ˆ

Wybory Prezydenckie 2010

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek o wyznaczonych na terenie gminy miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:

1) Okna budynków świetlic wiejskich;
2) Słup ogłoszeniowy znajdujący się w Lwówku na rogu ulicy Rynek i Ulicy Pniewska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Piechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Piechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-28 13:15:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Piechowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-28 13:15:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-28 13:15:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Informuję, że zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 27.09.1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467), wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach po uprzednim złożeniu wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
    Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, pokój Nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Rafał Mroczkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-14 10:56:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-14 11:01:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-14 11:01:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia w gminie Lwówek wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby przez nich upoważnione. W przypadku dokonania zgłoszeń przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika komitetu wyborczego, winna ona posiadać oryginał udzielonego upoważnienia.

2. Kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może zostać osoba:
- posiadająca prawo wybierania,
- ujęta w stałym rejestrze wyborców Miasta i Gminy Lwówek.
3. Pełnomocnik może zgłosić po jednym kandydacie do każdej komisji.

4. Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują zgłoszenia kandydatów do dnia 28 maja 2010 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 5.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do obwodowej komisji wyborczej, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych, będzie większa niż 8, skład takiej komisji ustala się w trybie publicznego losowania. Zawiadomienie o miejscu i godzinie przeprowadzenia losowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w zakładce „Wybory Prezydenckie 2010”.

Zgłoszenia prosimy wypełniać starannie i czytelnie. W celu skutecznego i terminowego powiadomienia osób o fakcie powołania w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zawiadomienia ich o terminie i miejscu pierwszego zebrania komisji. Prosimy o podawanie numerów telefonów kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych proszeni są o zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na załączonym formularzu „Zgłoszenia kandydata”.

Ponadto, prosimy poinformować kandydatów do obwodowych komisji wyborczych o ewentualnej II turze wyborów w dniu 4 lipca 2010r., gdyż głosowanie to przeprowadza komisja w takim składzie jak w głosowaniu w dniu 20 czerwca 2010 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-14 11:02:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-14 11:05:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-14 11:05:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK Z DNIA 12 MAJA 2010 R. O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-14 11:23:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-14 11:24:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-14 11:24:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o kandydatach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-02 12:28:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-02 12:29:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-02 12:29:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 25/2010 W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20.06.2010 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-07 10:45:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-07 10:46:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-07 10:46:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zestawienie wyników wyborów Prezydenta RP - 2010.06.20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wizualizacja dostępna jest pod adresem:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-21 12:27:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-21 12:31:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-21 12:31:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »