ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 04 sygnatura RG.6220.07.08.2019.KK

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-12 12:40:27 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                               Lwówek, dnia 10 czerwca 2019 r.
RG.6220.07.08.2019.KK
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. na wniosek z dnia 08.03.2019 r. (data otrzymania: 12.03.2019 r.)  Pana Krzysztofa Tomkiewicza będącego pełnomocnikiem EKO-EN 4 Sp. z o. o. ul. Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, została wydana decyzja nr 04/2019 stwierdzająca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko polegającego budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 303/1 obręb Linie, gm. Lwówek,  powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. I, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania:
                                   poniedziałek                800 - 1600
                                   wtorek – piątek           730 - 1530
 
                                                                                             
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz
« powrót do poprzedniej strony