ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości Lwówek, Działka nr 910/25

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-10 14:33:52 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ  MIASTA  I   GMINY  LWÓWEK
 
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości
 
 
lp
Oznaczenie nieruchomości
Zagospo
darowanie
Cena
Wywoławcza
  zł
Wadium
 
  zł
Min
postąpienie
Forma zbycia nieruchomości
1.
Lwówek ul. Leśna
Działka nr 910/25
Pow. 0,2980 ha
KW PO1N/00014339/8
Zabudowa mieszkaniowa usługi
 
 80 500,00 zł
 
8 100,-
 
  810,-zł
 
Sprzedaż na własność
 
 
Na  nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
 
Przetarg na sprzedaż podanej nieruchomości odbędzie się dnia 23 listopada 2018r.  godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2 pok. Nr 9.
 
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium do dnia 19 listopada  2018r. na konto : PKO BP O/Nowy Tomyśl nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet kupna a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta , na które powinno być zwrócone wadium.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
 
Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność ustala się na 30 dni od dnia zamknięcia  przetargu.
Zbycie wymienionej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Nowotomyskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 pok. nr 12, Tel 0-61 44 14 024 w. 36
Ogłoszenie niniejsze opublikowano na stronie  www.bip.lwowek.com.pl.
 
Ogłoszenie wywieszono od dnia 15 października 2018r. do dnia 23 listopada  2018r. 
 
 
                                                                                               Burmistrz
                                                                        Miasta i Gminy  Lwówek
                                                                                Piotr  Długosz
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu