ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-09 15:03:16 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
z dnia 12 maja 2017r.
o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego
data wywieszenia obwieszczenia 24.05.2017 r.
 
 
            Na podstawie art.  61 § 4 i art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej, że w dniu 12 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Rewitalizacja Rynku w Lwówku na terenie działki o nr ewid. 313 położonej w obrębie miejscowości Lwówek, gmina Lwówek.
 W związku z wprowadzonymi zmianami Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje iż, został zwiększony zakres planowanej inwestycji o następujące nr ewid. działek. Do działki o nr ewid. 313 ul. Rynek, dołączono kolejne działki objęte planowaną inwestycją: 314 ul. Pniewska, 257 ul. Powstańców Wlkp., 293 ul. 3-go stycznia, 245 ul. Gołębia, 365/2 ul. Wittmanna, 404 ul. bez nazwy przy szaletach miejskich, 338 ul. Ratuszowa, 419 ul. bez nazwy przy UMiG Lwówek, położonych w miejscowości Lwówek. Pozostałe ustalenia inwestycji nie ulegają zmianom w zakresie prac:
1) przebudowy nawierzchni płyty Rynku, 
2) przebudowy dróg wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi i określeniem stałej organizacji ruchu (zmiana stałej organizacji ruchu),  
3) określenie stref funkcjonalnych Rynku z wyznaczeniem miejsca na handel (targowisko na płycie Rynku), komunikację kołową oraz wypoczynek,
4) budowa obiektu kubaturowego o pow. max 160m2; o funkcji usługowej (poczekalnia dla pasażerów komunikacji autobusowej z kawiarenką, punkt informacji turystycznej, wydzielone miejsce (pomieszczenie/a dla infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej) oraz wiat przystankowych – peronowych,
5) zmiany oświetlenia Rynku (ciągów komunikacji kołowej i pieszej) oraz budowa iluminacji estetycznej Rynku,
6) modernizacji zegara jako elementu małej architektury (obiekt pod ochroną konserwatorską),
7) modernizacji pomp wodnych z projektem małej architektury, przeznaczeniem i otoczeniem,
8) wyposażenia Rynku w elementy małej architektury,
9) zmiany istniejącej zieleni i projektowania obiektów zielonych (przestrzeni wydzielonej pod zieleń – wycinki istniejących drzew i dokonanie nowych nasadzeń,
10) budowy nowej sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącej sieci dla odwodnienia; nawierzchni drogowych (dróg, parkingów                        i chodników), utwardzonej płyty głównej Rynku, oraz połaci dachowych zabudowy wokół Rynku, 
11) budowy i przebudowa instalacji kanalizacji sieci sanitarnej (odprowadzenie ścieków z projektowanego obiektu kubaturowego, oraz obiektów malej architektury),
12) budowy instalacji sieci wodociągowej zasilającej projektowany obiekt kubaturowy oraz obiekty małej architektury – pompy na studniach, oraz przyłącza do podlewania terenów zielonych, 
13) przebudowy istniejącej sieci gazowej i przyłączy,
14) budowa kanałów technologicznych dla mediów technicznych wraz z przebudową istniejącej sieci teletechnicznej (instalacje teletechniczne                  i monitoring, instalacje elektryczne),   
15) przebudowy instalacji elektrycznej obsługującej przestrzeń Rynku (instalacja oświetlenia drogowego, iluminacji, zasilania monitoringu, podświetlenia obiektów małej architektury, oraz punktów dostępu dla targowiska na Rynku),
16) uruchomienia punktów dostępu do bezprzewodowego internetu ogólnodostępnego (hot-spot)w przestrzeni Rynku.
 
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, iż stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się  z dokumentacją w przedmiotowej sprawie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia do Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek, pokój nr 12 w godzinach: poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz wtorki – piątki od 7.30 do 15.30. Ponadto stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Zgodnie z  art.  49   ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960   r. Kodeks  postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
BURMISTRZ MIASTA i GMINY
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Pędziwiatr Data wytworzenia informacji: 2017-06-09
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kulus Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 15:03:13
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 15:03:16
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 15:03:16
Artykuł był wyświetlony: 903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu