ˆ

Wstępna weryfikacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek: Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat. (pełen etat)

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-07 13:26:34 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lista kandydatów
Spełniających wymagania niezbędne i dodatkowe
 
na wolne stanowisko pracy:
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat.
(nazwa stanowiska pracy)
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1.
Dominik Bagrowski
Lwówek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz gminy
 
/-/ Maciej Piechowiak
 
 
Lwówek, dnia 24 czerwca 2019 r.
___________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek:
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat.
(pełen etat)
1.   Wymagania niezbędne:
1)   Kandydat jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669).
2)   Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3)   Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
4)   Posiada wykształcenie co najmniej średnie.
5)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wymagane złożenie oświadczenia o niekaralności).
6)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7)   Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2.   Wymagania dodatkowe:
      Kandydat posiada
1)   wykształcenie wyższe - specjalność: ekonomia, finanse lub rachunkowość;
2)   znajomość obsługi komputera, w szczególności programów z pakietu OFFICE (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), znajomość programów: "WIP", "POGRUN", umiejętność korzystania z przeglądarek Internetowych i z aplikacji: „Geoportal”, „Ewidencja gruntów i budynków” oraz „System Informacji Przestrzennej GISON”;
3)   znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz znajomość najważniejszych aktów wykonawczych do ww. ustaw;
4)   co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wymiarem podatków, windykacją i księgowością podatkową;
5)   Staż pracy (minimum 3 lata) na stanowisku urzędniczym.
3.   Preferencje:
Kandydat jest samodzielny, operatywny, rzetelny, komunikatywny, stanowczy. Potrafi współpracować w zespole. Dba o przestrzeganie obowiązujących terminów. Posiada znajomość przepisów i zagadnień związanych z wymiarem podatków i opłat. Posiada umiejętność archiwizowania posiadanej dokumentacji.
4.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
do obowiązków pracownika na w/w stanowisku będzie należało w szczególności: dokonywanie wymiaru podatków lokalnych w gminie Lwówek, sprawdzanie terminowości składania deklaracji i informacji podatkowych, prowadzenie ewidencji podatków i podatników, prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń i przygotowywanie decyzji w tych sprawach w powiązaniu z przepisami o pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie, prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg i zwolnień podatkowych przewidzianych ustawami podatkowymi, w powiązaniu z przepisami o pomocy publicznej.
5.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca wykonywana będzie w Lwówku, w budynku przy ul. Ratuszowej 2, w biurze usytuowanym na parterze. Pracownik zatrudniony będzie w wymiarze pełnego etatu, w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. W pracy wykorzystywane będą urządzenia i narzędzia teleinformatyczne, w szczególności programy komputerowe: „WIP”, „POGRUN” oraz programy z pakietu Microsoft Office. Przewidywane wynagrodzenie około 3000 zł brutto/miesiąc.
6.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie we wrześniu 2018 r. wynosi mniej niż 6 %.
7.   Wymagane dokumenty:
1)   wypełniony kwestionariusz osobowy,
2)   życiorys (CV),
3)   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
4)   świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
5)   list motywacyjny,
6)   oświadczenie o niekaralności.
           
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat.” w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r., do godz. 15.00
Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych nadesłanych drogą elektroniczną.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.lwowek.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-07
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Piechowiak Data wprowadzenia do BIP 2019-06-07 12:48:36
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2019-06-07 13:26:34
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2019-06-24 09:23:43
Artykuł był wyświetlony: 118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu