ˆ

Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK Ogłasza III przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości Krzywy Las Działka nr 54/2

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-13 15:10:44 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-13 15:17:05 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ  MIASTA  I   GMINY  LWÓWEK
 
 
Ogłasza III przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości
 
 
lp
Oznaczenie nieruchomości
Zagospo
darowanie
Cena
wywoławcza
Wadium
Min
postąpienie
Forma zbycia nieruchomości
1.
Krzywy Las
Działka nr 54/2
Pow. 1.6100 ha
KW PO1N/00022192/4
Użytki rolne
 
 25 000,00 zł
 
2500,-zł
 
  300,-zł
 
Sprzedaż na własność
 
 
 Zgodnie z uchwałą nr XXIII/138/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 września 2016r.podana nieruchomość zostaje zbyta w przetargu ograniczonym do właścicieli  nieruchomości przyległych, z uwagi na brak dostępu działki nr 54/2 do drogi publicznej.
Przetarg na sprzedaż podanej nieruchomości odbędzie się dnia 11sierpnia 2017r.  godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2 pok. Nr 9.
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium do dnia 7 sierpnia  2017r. na konto : PKO BP O/Nowy Tomyśl nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu.
 
 Zastrzeżenia i ograniczenia
  1. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 803 ze zmianami) w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie  lub w gminie graniczącej z  gminą  Lwówek spełniający warunki , o których mowa w pkt. II.
  2.   W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne , które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy  z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego , spełniającymi łącznie następujące warunki:
- są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
- posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
- co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo,
- mają miejsce zamieszkania w gminie  lub w gminie graniczącej z  gminą Lwówek.
 
      III.  Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków:
1/Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych , poświadczone przez burmistrza (druk –wzór 1),
2/ oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (druk – wzór 2 ),
3/ dowód potwierdzający zamieszkanie.
 
Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w podanym przetargu jest złożenie dokumentów określonych w pkt. III do dnia 3 sierpnia 2017r.
Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium do dnia 7 sierpnia  2017r. na konto : PKO BP O/Nowy Tomyśl nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.
Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet kupna a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta , na które powinno być zwrócone wadium.
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność ustala się na 30 dni od dnia zamknięcia  przetargu.
Zbycie wymienionej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Nowotomyskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2 pok. nr 8, Tel 0-61 44 14 024 w. 36
Ogłoszenie niniejsze opublikowano na stronie  www.bip.lwowek.com.pl.
Ogłoszenie wywieszono od dnia 10 lipca 2017r. do dnia 11 sierpnia  2017r. 
 
 
       
 
                                                                                               Burmistrz
                                                                        Miasta i Gminy  Lwówek
                                                                                Piotr  Długosz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Pędziwiatr Data wytworzenia informacji: 2017-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Nowakowska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-13 15:10:44
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2017-07-13 15:17:05
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 15:17:05
Artykuł był wyświetlony: 443 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu