ˆ

Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 383547 w kierunku wsi Zgierzynka.

Informacja ogłoszona dnia 2010-03-25 13:12:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu


RG/J/3410/PDZ-02/10
Lwówek 2010-04-02
 
 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie drogowych robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 383547 w kierunku wsi Zgierzynka
 
Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania.

Wykonawca – pytanie nr 1:
Skoro jest to droga gminna o kategorii ruchu KR1, to dlaczego w ST D.05.03.05, tab. 2 i 3 podano wymagania dla KR4?
Zamawiający odpowiada:
W zapisach specyfikacji technicznej ST D.05.03.05 omyłkowo podano wymagania dla KR4 (dla drogi gminnej), wymagania winny być podane dla KR1. Zamawiający w załączeniu odpowiedzi na zadane zapytania dołącza poprawioną specyfikację techniczną ST D.05.03.05.
 

Wykonawca – pytanie nr 2:
Paragraf 3 ust. 2 umowy określający termin zakończenia robot na dzień 31.08.2010r. jest sprzeczny z zapisem punktu IV SIWZ mówiącym o tym, że termin zakończenia robót ustala się nie później niż do dnia 30.07.2010r. Proszę o udzielenie informacji, która data jest prawidłową datą zakończenia robot.
Zamawiający odpowiada:
Prawidłową data zakończenia robót jest data 30.07.2010r.
 

Wykonawca – pytanie nr 3:
Czy w świetle tych zapisów wystarczy, że Wykonawca przedłoży ubezpieczenia OC na kwotę 15 mln Euro? Ubezpieczenie ryzyka robót budowlanych powinno być naszym zdaniem pozostawione decyzji Wykonawcy, który ponosi to ryzyko i nie powinno być Naszym zdaniem narzucone.
Zamawiający odpowiada:
Oczywiście, że wystarczy, że wykonawca przedłoży ubezpieczenie OC na kwotę 15 mln Euro. Zamawiający w swoich zapisach podał tylko, że kwota ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie może być mniejsza niż 200.000,00zł, każdy inny przypadek jest prawidłowy i spełni ten warunek.
 

Odpowiedź na zadane do postępowania pytania zostaje zamieszczona na stronach internetowych Zamawiającego : www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi – w miejscu gdzie została zamieszczona siwz wraz z załącznikami do tego zadania oraz przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał bezpośrednio siwz i którzy zadali pytania w postępowaniu bez ujawniania źródeł zapytania.
 
 

Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz
 
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

RG/J/3410/PDZ-02/10
Lwówek 2010-04-14
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zamawiający :
Gmina Lwówek informuje, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia na wykonanie drogowych robót budowlanych w dwóch zadaniach pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 383547 w kierunku wsi Zgierzynka

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty z najniższą ceną, którą złożyła firma :
 
Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A.
ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
z ceną ofertową brutto : 609 327,41 zł
 
W niniejszym postępowaniu zostały złożone także oferty:
Oferta nr 1 – STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
z ceną ofertową brutto : 699 090,35 zł

Oferta nr 2 – DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin
z ceną ofertową brutto : 783 759,96 zł

Oferta nr 3 - Konsorcjum : „POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. – Lider konsorcjum „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
z ceną ofertową brutto : 677 088,65 zł
 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz
 
 
 


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-25 11:21:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-25 13:12:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-25 13:12:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony