ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Oferty pracy rozstrzygnięte

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek: Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków lokalnych. (pełen etat)

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-06 13:31:12 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach naboru
 
 
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków lokalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek
(nazwa stanowiska pracy)
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana:
 
                        Pani               Marta Fabian                       zamieszkała          Lwówek
                                                       (imię i nazwisko)                                                                 (miejsce zamieszkania)
 
 
Uzasadnienie wyboru:
po analizie nadesłanych aplikacji i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdzono, że spośród 2 kandydujących na ww. stanowisko osób tylko Pani Marta Fabian spełnia wymagania, zarówno niezbędne, jak i dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła również, że kandydat posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i właściwe predyspozycje osobowe do wykonywania czynności zawartych w zakresie czynności stanowiska Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
 
/-/ Piotr Długosz
 
Lwówek, dnia 27 grudnia 2019 r.
 
 
____________________________________________________________________________________________________
 
 
Lista kandydatów
Spełniających wymagania niezbędne i dodatkowe
 
na wolne stanowisko pracy:
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków lokalnych.
(nazwa stanowiska pracy)
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1.
Marta Fabian
Lwówek
 
 
 
Sekretarz gminy
 
/-/ Maciej Piechowiak
 
 
Lwówek, dnia 20 grudnia 2019 r.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek:
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków lokalnych.
(pełen etat)
 
 
1.   Wymagania niezbędne:
1)   Kandydat jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);
2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
4)   posiada wykształcenie co najmniej średnie, lub średnie branżowe;
5)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wymagane złożenie oświadczenia o niekaralności);
6)   cieszy się nieposzlakowaną opinią;
7)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
2.   Wymagania dodatkowe:
      Kandydat posiada:
 1. wykształcenie wyższe - specjalność: ekonomia, finanse lub rachunkowość;
 2. znajomość obsługi komputera, w szczególności programów z pakietu OFFICE (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), znajomość programów: „WIP+”, „POGRUN+” „DON”, „POST”, LEX Wolters Kluwer, umiejętność korzystania z przeglądarek Internetowych, aplikacji i portali: Elektroniczne Księgi Wieczyste, Portal Usług Elektronicznych - Rejestr Zastawów Skarbowych;
 3. znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz znajomość najważniejszych aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 4.  co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z windykacją i księgowością podatkową;
 5. Staż pracy (minimum 1 rok) na stanowisku urzędniczym.
3.   Preferencje:
Kandydat jest samodzielny, operatywny, rzetelny, komunikatywny, stanowczy. Potrafi współpracować w zespole. Dba o przestrzeganie obowiązujących terminów. Posiada znajomość przepisów i zagadnień związanych z księgowością podatkową i windykacją podatków lokalnych. Posiada umiejętność archiwizowania posiadanej dokumentacji.
 
4.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
do obowiązków pracownika na w/w stanowisku będzie należało w szczególności: księgowanie podatków lokalnych w gminie Lwówek, prowadzenie postępowań windykacyjnych podatników mających zaległości podatkowe względem gminy Lwówek.
 
5.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca wykonywana będzie w Lwówku, w budynku przy ul. Ratuszowej 2, w biurze usytuowanym na parterze. Pracownik zatrudniony będzie w wymiarze pełnego etatu, w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. W pracy wykorzystywane będą urządzenia i narzędzia teleinformatyczne, w szczególności programy komputerowe: „WIP+”, „POGRUN+” „DON”, „POST”, „LEX Wolters Kluwer” oraz programy z pakietu Microsoft Office. Przewidywane wynagrodzenie 3250 zł brutto/miesiąc.
 
6.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w listopadzie 2019 r. wynosi mniej niż 6 %.
 
7.   Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 4. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 5. list motywacyjny,
 6. oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków lokalnych. w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r., do godz. 15.00
Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych nadesłanych drogą elektroniczną.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.lwowek.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
 
/-/ Piotr Długosz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-06 13:28:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-06 13:31:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-27 14:53:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony