ˆ

Oferty pracy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

GMINA LWÓWEK OGŁASZA KONKURS na stanowisko: ANIMATORA NA OBIEKCIE SPORTOWYM "MOJE BOISKO ORLIK 2012" W LWÓWKU

Informacja ogłoszona dnia 2010-03-19 10:27:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

na okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 listopada 2010 roku
 
1. Wymagania niezbędne:

1) kandydat musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania - Dz. U. Nr 71, poz. 738 z późn. zm., Karta Nauczyciela - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Dz. U. Nr 50, poz. 400);
2) kandydat musi złożyć oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wspomaganie samorządów terytorialnych w zapewnieniu systematycznej działalności sportowo-rekreacyjnej na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012”;
2) przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo rekreacyjnych;
3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
4) zainicjowanie lokalnych programów „Preselekcja dla Sportu Młodzieżowego”.
W ramach ww. zadań pracownik będzie zobligowany do zorganizowania i zrealizowania 80 godzin zajęć w każdym miesiącu, co będzie stanowić 50 % ogólnej liczby godzin przepracowanych przez animatora na obiekcie. Przebieg powyższych zajęć będzie musiał być udokumentowany odpowiednimi zapisami w Dzienniku Zajęć. W trakcie pozostałych 80 godzin w miesiącu animator będzie nadzorował powierzony mu obiekt oraz dbał o bezpieczeństwo osób na nim przebywających. Uwaga - dopuszcza się możliwość zgłoszenia się dwóch osób chcących podjąć pracę na ½ etatu.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy;
2) życiorys (CV);
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
4) list motywacyjny.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, do dnia 29 marca 2010 r., z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Animatora na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Lwówku”.
Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych nadesłanych pocztą oraz drogą elektroniczną.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.lwowek.com.pl, w zakładce praca) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy – tel. 0614414024, oraz Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku – tel. 607296670.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Piechowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Piechowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-19 10:10:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Piechowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-19 10:27:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-11 11:39:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony