ˆ

Oferty pracy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LWÓWKU OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-06 23:53:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LWÓWKU
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy:
Główny księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku
 

1. Wymagania niezbędne:
a) Kandydat jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
b) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
c) Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (wymagane złożenie oświadczenia o niekaralności).
d) Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
e) Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
f) Spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera, podstawowych aplikacji i programów do obsługi księgowej jednostki budżetowej,
b) ogólna znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
c) umiejętność współpracy, komunikatywność.
3. Preferencje:
a) dyspozycyjność,
b) osoby mieszkające na terenie miasta i gminy Lwówek.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości M-GOK,
b) prowadzenie rozliczeń ZUS dla M-GOK,
c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki;
d) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
e) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ośrodka,
f) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie w/w zadań,
5. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy,
b) życiorys (CV),
c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
d) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia lub odbyty staż zawodowy / praktykę zawodową,
e) list motywacyjny,
f) oświadczenie o niekaralności.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku, ul. E.Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek, w dniu 18 stycznia 2010 r., w godzinach od 10.00 do 15.00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego M-GOK”.
    Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych nadesłanych pocztą oraz drogą elektroniczną.
    Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.lwowek.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
    Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku – tel. 503091700.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-06 23:49:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-06 23:53:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-08-31 08:27:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony